fbpx
0   /   100
Web Design

Website www.thongtinduan.com

Story

thongtinduan.com là một chuyên trang về các dự án bất động sản của Việt Nam. Do thời gian hoạt động đã lâu, giao diện cũ đã không còn phù hợp trong giai đoạn mới này! Min đã cùng Đơn vị chủ quản của thongtinduan.com xây dựng lại giao diện front-end của Website.

Tín hiệu tích cực

Sau khi giao diện mới được update lên thì đã thu được một số chỉ số  kết quả khả quan như tăng thời gian độc giả ở lại trên trang và tăng số lượng người dùng truy cập

(thông tin được team kỹ thuật website thongtinduan báo lại)

+ 0 %
Thời gian trung bình ở lại trang
+ 0 %
Độc giả xem trang