fbpx
0   /   100
Web Design

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện Công nhận VACI) được thành lập theo Quyết định số: 06/QĐ HTCCLVN, ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam.  Ngày 08 tháng 7 năm 2019 Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A – 2093. Ngày 03 tháng 10 năm 2019 đến ngày 09 tháng 11 năm 2020 Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động về đủ điều kiện hoạt động công nhận số: 3128/TĐC-HCHQ; 3272/TĐC-HCHQ; 3128/TĐC-HCHQ; 3688/TĐC-HCHQ và 652/TĐC-HCHQ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.
Client
Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam
SOW
Website Design
WHEN
2021
Website
https://vaci.vn

Phân tích cấu trúc Website

Qua quá trình khảo sát và đánh giá, chúng tôi xác định được 3 nhóm User sẽ truy cập vào Website, mỗi nhóm khách lại có nhu cầu tìm hiểu các thông tin khác nhau trên Website

Tổng quan

Tổng quan Website sử dụng tone màu xanh thương hiệu. Tạo sự an toàn, đáng tin cậy. Cùng với cách sử dụng font chữ không chân, thể hiện được sự chín chắn trong ngành.

Cấu trúc Menu sử dụng Mega Menu để thể hiện được đầy đủ, chi tiết về các lĩnh vực công nhận để khách hàng dễ dàng truy cập vào các điểm cuối mong muốn.