fbpx
0   /   100

Quản lý Social Media

Phát triển fanpage hiệu quả: Chúng tôi mang tới dịch vụ trọn gói trong phát triển nội dung trang mạng xã hội của nhãn hàng. Các bước tiến hành gồm có :
Tìm hiểu rõ sản phẩm, định hướng phát triển thương hiệu, phát triển kinh doanh của khách hàng. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú trọng tới văn hóa của sản phẩm và doanh nghiệp.
Sáng tạo nội dung: Trên cơ sở nắm rõ về đặc tính sản phẩm, chúng tôi sẽ sáng tạo từng loại nội dung phù hợp và phù hợp với các xu hướng. Điểm đặc biệt khiến MIN Pictures được khách hàng lựa chọn đó là chúng tôi có thể đồng thời sản xuất nội dung và hình ảnh. Điều đó sẽ gíup cho các chiến dịch quảng cáo của khách hàng được đồng nhất và xuyên suốt. Ý tưởng sẽ nhanh chóng được triển khai thành sản phẩm hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
Tối ưu quảng cáo: Bạn cần quảng cáo tương tác, quảng cáo chuyển đổi, quảng cáo hiển thị trên bất cứ nền tảng nào chúng tôi cũng có thể đáp ứng tốt và giúp bạn tối ưu chi phí
Dịch vụ phù hợp với đa dạng các ngành hàng thương mại và dịch vụ : Sức khỏe, làm đẹp, FMCG, Fitness, F&B, Giáo dục, Công nghệ ….